:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 18/05/2020
Informacja

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Przeżywając setną rocznicę urodzin wielkiego syna polskiej ziemi, Świętego papieża Jana Pawła II, jako społeczność szkolna XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wyrażamy naszą wdzięczność za Jego życie, za naukę wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Jan Paweł II to także strażnik wolności każdego człowieka, to obrońca ludzkiego życia, ojciec młodzieży, przewodnik ludzi starszych i chorych i niezłomny piewca miłości do Ojczyzny. Dla nas Polaków był filarem zrywu ku wolności w dobie zniewolenia komunistycznego. Wszyscy mamy w pamięci Jego osiem pielgrzymek do Ojczyzny, w których wołał o poszanowanie niezbywalnych wartości takich jak rodzina, jak wolność wyznawania wiary i zachowywanie jej zasad oraz miłość do drugiego człowieka. W duchu wdzięczności chcemy przeżywać tę doniosłą rocznicę, jako spadkobiercy Jego nauczania.