:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Kategoria: / Informacja

Informacja

W związku z dużym zainteresowaniem nauką w naszym liceum z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 zostanie utworzona klasa I D – matematyczno-chemiczno-ekonomiczna.
Istnieje również możliwość utworzenia klasy I E.

Informacja

Zebranie organizacyjne dla uczniów przyjętych do klas pierwszych  XLIV Liceum Ogólnokształcącego (oraz ich opiekunów) odbędzie się 7 VII 2017 r. o godzinie 18:00 w budynku szkoły.

Informacja

Rekrutacja uzupełniająca  do oddziałów klas I na rok szkolny 2017/2018

 Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej XLIV LO w czytelni – parter

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
10.07    poniedziałek  9.00-11.00
11.07    wtorek  9.00-11.00
13.07    czwartek  9.00-11.00
17.07    poniedziałek  9.00-11.00
18.07   wtorek 13.00-15.00

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.08. 2017 r. do godz. 12.00

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4.08    piątek 12.00-14.00
11.08    piątek  9.00-11.00
18.08    piątek  9.00-11.00
21.08    poniedziałek 13.00-15.00

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

28 sierpnia 2017 r. godz.12.00

Uwaga! W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego).

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Katarzyna Kosowska-Mizera

 

Informacja

Z całego serca życzymy, aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią będące przesłaniem nadchodzących Świąt  Wielkanocnych stało się Państwa źródłem radości i nadziei.

 

Informacja

Szanowni Państwo,

          Z radością przyjęliśmy wiadomość o przekształceniu naszego Gimnazjum w Liceum Ogólnokształcące.
       W imieniu społeczności Gimnazjum nr 1 składam serdeczne podziękowania Wszystkim tym, którzy wspierali nas w  dążeniach, by nasza Szkoła po 139 latach istnienia nie została zlikwidowana, a stała się LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM i to z numerem 44.
Dyrektor Szkoły
Mariusz Graniczka