:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Kategoria: / Informacja

Informacja
26.10.2017 klasa I B pod opieką p. Borkowskiej i p. Ratajczak-Kostuch była na warsztatach z przedsiębiorczości. Warsztaty odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej. Uczniowie brali udział w grze wirtualnej, która zapewniła ciekawe doświadczenia i interakcje z innymi „przedsiębiorcami”. Mamy dla Was kilka zdjęć.
Informacja
Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Jest on realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym już od 2006 roku. Zasadniczym celem tego programu jest promowanie bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Służy on także kształtowaniu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszeniu poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych zwłaszcza wśród osób młodych, podejmujących pierwszą pracę. Koordynatorem programu w naszej szkole  jest p. Małgorzata Ratajczak-Kostuch, nauczyciel przedsiębiorczości.
Informacja
Od paru dni  można zarejestrować się do Szkolnej  Internetowej Gry Giełdowej „SIGG”
I etap: 13 listopada – 22 grudnia 2017
II etap: 26 lutego – 16 marca 2018
Finał:  11 kwietnia 2018
Harmonogram gry:
16 października – 10 listopada 2017 – rejestracja 
30 października – 10 listopada 2017 – gra testowa
Zapraszam do  GPW, którą poznacie lepiej przez SIGG.
!!!!!!!! ZAPRASZAM !!!!!!!!
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Małgorzata Ratajczak-Kostuch 
Informacja

2 października klasa 1b miała niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładu dr Wojciecha Solarza (pracownika PAN-u) na temat inwazji biologicznych. Spotkanie zorganizowała pani profesor Elżbieta Korzeniak. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że gatunkami inwazyjnymi są: barszcz Sosnowskiego, klon jesionowaty, rdestowiec czeski, które zagrażają ekosystemowi. Rozprzestrzeniają się naturalnie lub z pomocą człowieka. Czy wiedzieliście, że w Polsce rośnie liczba jenotów, które wypierają lisy, a norki amerykańskie zajmują miejsca norek europejskich? I właśnie taki jenot jest gatunkiem inwazyjnym! Pojęcie gatunek inwazyjny ma też inne znaczenie. Są to gatunki ptaków, które w nieregularnych okresach pojawiają się w dużej ilości na danym terenie np. sowa śnieżna, krzyżodzioby. Te i inne ciekawostki nie są już obce przyrodnikom z 1b!

Informacja
Informujemy, że do II etapu konkursu „Mój Pierwszy Biznes” zakwalifikował się nasz uczeń Dariusz Staroń z klasy I C. Konkurs jest objęty Patronem Honorowym Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości. II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 27 października 2017.

!!!!!!!!! TRZYMAMY KCIUKI !!!!!!!!!

 

Informacja

Wyjazd integracyjno-naukowy klas I LO, choć krótki (5-7 października), pozostawił wiele miłych wspomnień. Integracji sprzyjał otaczający nas spokój i piękne krajobrazy Złotego Potoku, urokliwej miejscowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dobrej zabawy nie zakłócił nawet orkan Ksawery, który na kilkanaście godzin pozbawił nas prądu.W drodze powrotnej odwiedziliśmy jakże ważną dla polskiej duchowości i historii Jasną Górę.

Informacja

Tegoroczne Święto Patrona naszej Szkoły – ks. Stanisława Konarskiego – było szczególne z dwóch powodów. Po pierwsze wypadło dokładnie w dzień Jego 317. urodzin. Po wtóre w murach szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 po raz pierwszy ślubowanie złożyła młodzież licealna.
Już w piątek – 29 września –  uczniowie klas I Liceum mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o Patronie Szkoły. W kościele Ojców Pijarów wysłuchali wykładu o. rektora Marka Kudacha, a następnie złożyli kwiaty w miejscu, gdzie wmurowane jest serce ks. Stanisława Konarskiego.

Uroczystości zasadnicze rozpoczęły się 30 września w Kościele św. Bernardyna ze Sieny. Tam dyrekcja XLIV Liceum Ogólnokształcącego, licznie zgromadzeni rodzice, wychowawcy, nauczyciele, a przede wszystkim bohaterowie  święta – uczniowie klas pierwszych – uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez o. Euzebiusza. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną.
Mikołaj Jabłoński wprowadził uczestników w nastój uroczystości, grając kompozycję Yanna Tiersena z filmu „Amelia”. Pan Marek Choiński, z właściwą dla historyka precyzją, przybliżył zgromadzonym historię kolejnych szkół mieszczących się przy Bernardyńskiej 7. Poznawszy genius loci i Patrona, pierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie i wreszcie stali się pełnoprawnymi uczniami XLIV Liceum Ogólnokształcącego  im. ks. Stanisława Konarskiego. Następnie głos zabrał dyrektor Szkoły Mariusz Graniczka.
Część artystyczną rozpoczął Mateusz Gregorczyk z klasy 1c wykonaniem piosenki Stanisława Sojki pt.: „Tolerancja”. Julia Sterecka oraz Mikołaj Jabłoński – uczniowie klasy 1c – świetnie sprawdzili się w roli prowadzących, którzy  zapoznali zgromadzonych z wybranymi pasusami z pism Konarskiego, przede wszystkim z dzieła „O obowiązkach, zaletach  i obyczajach nauczycieli i profesorów”. Zwieńczeniem części artystycznej uroczystości był występ Zosi Ryś, która zaśpiewała utwór Sound’n’Grace pt.: „Możesz wszystko”. Na koniec czekała na pierwszoklasistów miła i słodka niespodzianka w postaci ciast, owoców, napojów przygotowanych przez niezawodnych Rodziców. Jak dobrze, że niektóre tradycje się nie zmieniają…

Informacja

W obecności przedstawicieli Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów klas pierwszych została umieszczona na elewacji budynku naszej Szkoły tablica informująca, że na Bernardyńskiej 7 mieści się XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego.

 

Informacja

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych został zmieniony termin i miejsce wyjazdu integracyjnego dla klas pierwszych. Wyjeżdżamy w dniach 5-7 października na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Informacja

4 września 2017 roku miała miejsce wyjątkowa inauguracja roku szkolnego, jako że po raz pierwszy w progi naszej Szkoły weszła młodzież licealna.  Uroczyście powitał ją  i otworzył rok szkolny 2017/2018  dyrektor Szkoły Mariusz Graniczka. Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: ks. Infułat Jerzy Bryła, pan Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz pan Leszek Sosnowski – Prezes Krakowskiej Oficyny Wydawniczej Biały Kruk. Następnie wspólnota uczniów i nauczycieli  szkół liceum i gimnazjum uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.  Po nabożeństwie nowy rok szkolny zainaugurowali uczniowie klas 2. i 3. gimnazjum, natomiast klasy 1. LO uczestniczyły w teście kwalifikacyjnym z języka angielskiego.

Strony:1...56789101112