:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Kategoria: / Informacja

Informacja

Uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku (środa) na dziedzińcu  szkolnym według harmonogramu:

godz. 09:00 – klasy III A, III B, III C, III D

godz. 10:00 – klasy III AA, III BB, III CC, III DD

godz. 11:00 – klasy II 

godz. 12:00 – klasy I

Po części oficjalnej nastąpi  spotkanie z wychowawcami klas  w salach lekcyjnych:

I A – sala 8                              II A – sala 7

I B – sala 25                            II B – sala 21

I C – sala 15                             II C – sala 24

I D – sala  24                            II D – sala 16

I E – sala  22                             

III AA – sala 22                             III A – sala 12

III BB – sala 23                             III B – sala 25

III CC – sala 9                                III C – sala 7

III DD – sala  11                            III D – sala 14

                       

UWAGA!

Uczniowie klas pierwszych po spotkaniu z wychowawcą będą pisali
test diagnozujący z języka angielskiego.

Informacja

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego zaprasza do składania ofert na ajenta prowadzącego stołówkę szkolną od września 2021 r. Oferty prosimy składać do 27. sierpnia na adres e-mail: konarskiego@lo44.krakow.pl lub w sekretariacie szkoły.

Informacja

30.06 zostało podpisane porozumienie o współpracy między XLIV LO, a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Stronę uczelni reprezentowali dr hab. Bartosz Handke i dr hab. inż. Aneta Zima, profesorowie AGH.

Informacja

Po odbiór świadectw  maturalnych zapraszamy do sekretariatu szkoły w dniach od 5. do 8. lipca 2021 r. według następującego harmonogramu:

  • godz. 09.00 – 10.00       klasa III a
  • godz. 10.00 – 11.00       klasa III b
  • godz. 11.00 – 12.00       klasa III c
  • godz. 12.00 – 13.00       klasa III d
  • godz. 13.00 – 14.00       klasa III e

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin i  zasad obowiązujących w czasie pandemii.

  • Odbiór świadectw w innym, niż wskazany termin, może nastąpić sekretariacie szkoły po 23 sierpnia 2021 r.
  • Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości.
  • W wypadku braku możliwości odbioru osobistego, można wskazać pełnomocnika – wzór upoważnienia.

Informacja
10 VI ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Jest to edycja ogólnopolska – organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Nasze Liceum reprezentowała uczennica Anna Sobala z klasy II C. Została laureatką w kategorii: prace pisemne. 
Serdeczne gratulacje dla Ani wraz z życzeniami dalszych sukcesów.
Marek Choiński
Informacja

Dnia 2 czerwca 2021 r. klasy I B, II B, II AA, II BB miały spotkanie z emerytowanym policjantem panem Michalikiem. Zostały poruszone tematy zagrożeń dla młodzieży we współczesnym świecie. Tematyka dotyczyła głównie problemu środków odurzających, zagrożeń w internecie oraz jak się ich ustrzec. Pan policjant był bardzo autentyczny w tym co mówił, gdyż w swej praktyce zawodowej wielokrotnie spotykał się z ofiarami współczesnych zagrożeń. Była to bardzo ciekawa lekcja życia.

Strony:1234567...26