:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Kategoria: / Informacja

Informacja

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany jest w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o BHP i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w 2013 roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

W etapie szkolnym konkursu, który odbył się w listopadzie udział wzięło 54 uczniów naszej szkoły.

Informacja

W dniu 23 listopada w dzień po 100-nej rocznicy zakończonych zwycięskich walk z Ukraińcami o Lwów odbył się w gmachu PTG „Sokół” w Krakowie finał konkursu Wiedzy o „Historii Lwowa” zorganizowanego przez PTG „Sokół Macierz-Lwów”.

W finałowej części wzięło udział 11 uczniów z 6 szkół z Małopolski w tym drużyna z naszego Liceum XLIV LO. Komisja Konkursowa w składzie: A. Macedoński, A. Pawłowski, M. Spórna (II LO im. J. Sobieskiego) i przewodniczący M. Choiński (XLIV LO im. ks. St. Konarskiego) przyznała I miejsce – Bartłomiejowi Łukasiewiczowi z Lanckorony, II miejsce – Horstowi Heidhoffowi z XLIV LO, III miejsce – Jadwidze Surułło – XLIV LO, IV miejsce – Natalii Kasiarz z Lanckorony, V miejsce – Jakubowi Misce z Lanckorony, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe krakowskiego Wydawnictwa „Biały Kruk” i słodycze firmy „Wawel”.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, która zaszczyciła nas swoją obecnością.

Uroczystość zakończenia konkursu została okraszona krótkimi występami artystycznymi: Chóru z I LO im. B. Nowodworskiego pod kierunkiem prof. Ryszarda Źróbka i Pani Jagi Wrońskiej – artystki scen krakowskich.

Na zakończenie odbył się godzinny wykład Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego z Warszawskiego Domu Spotkań z Historią – wybitnego znawcy tematów Kresowych, a przede wszystkim pasjonata historii Lwowa i jego roli w historii Polski przełomu XIX i XX wieku – to była prawdziwa wisienka na torcie.

Świadkami tego wszystkiego było ponad 400 uczniów XLIV LO z ul. Bernardyńskiej.

Informacja

Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów od 2006 roku.

Ponad 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy, dlatego do głównych celów programu „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez PIP należą:

  • Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz BHP;
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy;

Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

  • 22/11/2018
Informacja
16 listopada w ramach patronatu z IOP PAN-u klasa I B biol-chem uczestniczyła  w spotkaniu z p. Aleksandrą Łoś, która pasjonuje się pszczołami i prowadzi badania naukowe z ich udziałem.

 

Informacja

Dnia 16 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Spośród 16 000 uczniów z województwa małopolskiego jednym z najlepszych okazał się uczeń naszej szkoły – Jakub Jaskuła z kl. II A, znajdując się w gronie laureatów.
Serdecznie gratulujemy Jakubowi Jaskule i pani mgr Annie Rutce – opiekunowi naukowemu.

 

Informacja

W dniu 15 listopada 2018 r. klasa I E brała udział w wydarzeniach związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w Małopolsce, które odbywały się w Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość, świadomy rozwój i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Odbywa się od 2008 roku w 170 krajach świata. Co roku, przez jeden tydzień listopada, organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes i innymi osobami gotowymi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Uczniowie klasy I E uczestniczyli w warsztatach pt. „Sztuka planowania czasu”, prowadzonych przez pana Marka Marczyka z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Nasza młodzież uczyła się zarządzania czasem, aby wywiązywać się ze swoich obowiązków w szkole i życiu prywatnym oraz wygospodarować czas wolny dla siebie.

Informacja

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Światowy Związek Żołnierzy AK zaprasza na mszę św. za Orlęta Lwowskie. Msza zostanie odprawiona w czwartek 22 listopada o godzinie 16.00 w Bazylice Mariackiej.

  • 15/11/2018
Informacja

9 listopada klasa II B wraz z Elżbietą Korzeniak po raz kolejny w ramach Patronatu uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na AGH.

Informacja
Informacja

W ten wyjątkowy czas roku 100-tnej rocznicy odzyskania przez nas Polaków niepodległości na cztery dni przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada udaliśmy się całą szkołą na kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na miejsce zawiozły nas autobusy MPK. Sowiniec przywitał nas pięknym błękitnym niebem, rozświetlonym najjaśniejszymi promieniami listopadowego słońca.

Zgromadzeni pod Krzyżem u stóp Kopca, uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, następnie parę słów skierowali do nas nasi nauczyciele historii. Pan Zbigniew Ryba przedstawił historię budowy i losów Kopca, a Pan Marek Choiński nakreślił sytuację międzynarodową końca Wielkiej Wojny. Pan Dyrektor odniósł się do znaczenia ofiary krwi złożonej wówczas – w walkach o kształt odradzającej się Polski. Mówił o wartości jaką stanowiła odzyskana Ojczyzna dla pokoleń o nie walczącą i w niej już urodzonych i wychowanych – porównał to z naszą sytuacją, z postawami po 1989 roku.

Nasz szkolny katecheta Ksiądz Kapelan Marcin Kostka w asyście swojej drużyny harcerskiej odczytał apel poległych – prezentował się wyśmienicie.

Po tej części wszyscy rozpoczęliśmy wspólne śpiewanie pieśni legionowych po czym udaliśmy się do pobliskiego pawilonu znajdującego się przy kopcu na gorącą i pyszną grochówkę przygotowaną przez naszą szkolną kuchnię.

W ten sposób pragnęliśmy wyrazić naszą dozgonną wdzięczność za odzyskanie niepodległości wszystkim tym, którzy się do tego „cudu” przyczynili – Ojcom Niepodległości i całej rzeszy bezimiennych.