:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 20/10/2020
Informacja

Festiwal Młodych Twórców

Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w dniach od 18 listopada do 15 grudnia organizuje „Festiwal Młodych Twórców”.

Celem inicjatywy jest promocja i prezentacja umiejętności i twórczości krakowskiej młodzieży w wieku do 13 do 26 lat w czterech kategoriach: muzyka, literatura, plastyka oraz film, m.in. poprzez:

  • wykłady on-line z zakresu szeroko rozumianej kultury,
  • indywidualne konsultacje portfolio,
  • realizację nagrań muzycznych oraz wystawy prac plastycznych.

Wszystkie elementy wydarzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem panującej pandemii i odbędą się bez udziału publiczności, z zachowaniem minimalnego kontaktu pomiędzy uczestnikiem a osobami realizującymi np. nagrania czy konsultacje. 

Termin zgłoszeń upływa 30 października 2020 r.

Festiwal realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie programu https://mlodziez.krakow.pl/festiwal-mlodych-tworcow/