:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 23/10/2017
Informacja

„Kultura bezpieczeństwa”

Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Jest on realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym już od 2006 roku. Zasadniczym celem tego programu jest promowanie bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Służy on także kształtowaniu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszeniu poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych zwłaszcza wśród osób młodych, podejmujących pierwszą pracę. Koordynatorem programu w naszej szkole  jest p. Małgorzata Ratajczak-Kostuch, nauczyciel przedsiębiorczości.