:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 20/06/2022
Informacja

Laboratoria na Wydziale Chemii UJ

15. czerwca uczniowie klasy II B uczestniczyli w laboratoriach na Wydziale Chemii UJ. Młodzi laboranci zapoznali się z zasadami bhp, wykazali się wiedzą na temat ogniw oraz wykonali doświadczenia z ogniwami.
Dr hab. Krzysztof Kruczała prof. UJ przy asyście studentów zaprezentował zastosowania ogniw.