:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 22/07/2021
Informacja

Listy kandydatów zakwalifikowanych do XLIV LO

Zakwalifikowani

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1D

Klasa 1E

W celu potwierdzenia chęci podjęcia nauki w XLIV LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia prosimy o dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie
  • Kserokopii skróconego aktu urodzenia
  • Karty zdrowia ze szkoły podstawowej

Dokładne terminy przyjmowania dokumentów:

  • 23 lipca – 10.00 – 14.00
  • 26 lipca – 29 lipca – 10.00-12.00
  • 30 lipca – 10.00 – 15.00