:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 06/07/2020
Informacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                            

Wszelkie pytania i dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych proszę kierować na adres: rekrutacja@lo44.krakow.pl

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej OMIKRON. W bieżącym roku szkolnym uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej samodzielnie zakładają konto na platformie, uzyskują hasło dostępu i wypełniają wniosek.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Kandydaci będą mogli korzystać z trzech form składania wniosków o przyjęcie do XLIV LO i dokumentów uzupełniających:

  • drogą elektroniczną – na adres e-mail: rekrutacja@lo44.krakow.pl
  • pocztą (dokumenty w kopercie A4, z podaniem imienia i nazwiska Kandydata oraz adresu nadawcy)
  • osobiste dostarczenie do Skrzynki Rekrutacyjnej KR XLIVLO (wystawiona w holu szkoły, koło portierni)