:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

          XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 planuje utworzenie następujących oddziałów klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

          Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów oraz liczebności uczniów w poszczególnych klasach ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do oddziałów klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

       

KLASA I A
(matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Program klasyPrzedmioty punktowane
ze świadectwa ukończenia gimnazjum
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka*
- informatyka**

Zwiększona ilość godzin:
- matematyki, języka polskiego, fizyki

Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo
- konwersatorium z języka obcego nowożytnego
- część zajęć z informatyki prowadzona będzie w języku angielskim

Zajęcia dodatkowe:
- fizyka stosowana

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński
- filozofia
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego
- geografia

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański

* dodatkowe zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym PK
** dodatkowe zajęcia prowadzone będą
na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi
i informatyką.

 

KLASA I B
(biologiczno-chemiczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Chemii i Ogrodu Botanicznego UJ oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN
Program klasyPrzedmioty punktowane
ze świadectwa ukończenia gimnazjum
Przedmioty rozszerzone:
- biologia**
- chemia*

Zwiększona ilość godzin:
- matematyki, języka polskiego, chemii, biologii

Przedmioty uzupełniające:
- matematyka stosowana
- historia i społeczeństwo
- konwersatorium z języka obcego nowożytnego

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński
- filozofia
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego
- geografia

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański


* dodatkowe zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ,
Wydziale Energii i Paliw AGH

**dodatkowe zajęcia w PAN, Ogrodzie Botanicznym UJ i Collegium Medicum UJ,
Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach medycznych oraz związanych z naukami przyrodniczymi.

 

KLASA I C
(prawniczo-lingwistyczna)

Oddział pod patronatem
Wydziału Prawa i Administracji UJ, Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Program klasyPrzedmioty punktowane
ze świadectwa ukończenia gimnazjum
Przedmioty rozszerzone:
- historia
- wiedza o społeczeństwie

Zwiększona ilość godzin:
- języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:
- konwersatorium z języka obcego nowożytnego
- część zajęć z WOS-u prowadzona będzie w języku angielskim
- przyroda
- matematyka stosowana
- literatura konteksty

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński
- filozofia
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego
- geografia

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański
- język polski
- matematyka
- historia
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach prawa i administracji, historii, politologii, stosunkach międzynarodowych i ekonomiczno-społecznych.

 

KLASA I D
(matematyczno-geograficzno-ekonomiczna)

Oddział pod patronatem Instytutu Ochrony Przyrody PAN
Program klasyPrzedmioty punktowane
ze świadectwa ukończenia gimnazjum
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- geografia*

Zwiększona ilość godzin:
- języka polskiego, matematyki

Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo
- informatyka stosowana
- podstawy ekonomii
- konwersatorium z języka obcego nowożytnego
- część zajęć z informatyki prowadzona będzie w języku angielskim

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński
- filozofia
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański


* dodatkowe zajęcia w PAN, Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Państwową Inspekcją Pracy, Uniwersytetem Ekonomicznym, Bankiem Pekao S.A.
- język polski
- matematyka
- fizyka
- geografia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach matematycznych, ekonomicznych, administracji, stosunkach międzynarodowych, socjologii.

 

KLASA I E
(matematyczno-fizyczno-polonistyczna)

Program klasyPrzedmioty punktowane
ze świadectwa ukończenia gimnazjum
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka
- język polski

Zwiększona ilość godzin:
- języka polskiego, matematyki, fizyki

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach z przedmiotów rozszerzonych.