:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 10/12/2019
Informacja

Szlachetna Paczka 2019 trafiła do potrzebującej rodziny

W dniu 8 grudnia br. od samego rana przedstawiciele naszej szkoły na czele z Prezydentem Samorządu Szkolnego Dominikiem Pytlem oraz katechetą Sławomirem Wodą finalizowali przygotowania do załadunku Szlachetnej Paczki. O godz. 9.30 podjechał samochód dostawczy, do którego załadowano 44 mniejsze paczki ważące łącznie 100 kg. O 12.30 paczka dotarła do rodziny potrzebującej. Z relacji lidera rejonu i wolontariusza opiekującego się rodziną wynika, że samo rozpakowanie prezentów trwało ponad godzinę. Nie obyło się bez łez wzruszeń. Jako darczyńcy spełniliśmy wszystkie prośby potrzebującej rodziny. Na ten cel zebrano w naszej szkole środki finansowe w wysokości 5334,97 zł, które w całości pokryły potrzeby. Podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się to szlachetne dzieło!