:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Nauczanie języków obcych
w XLIV LO w Krakowie

W XLIV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się  na początku klasy pierwszej.

Pierwszym językiem obcym w klasie  pierwszej jest język angielski.

Uczeń, który wybrał XLIV Liceum  Ogólnokształcące w Krakowie jako szkołę pierwszego wyboru ma możliwość wyboru drugiego języka nowożytnego w obrębie oddziału.

! O zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy drugiego języka obcego decyduje ranking punktowy (uwzględniający łączną liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji).

Klasa II język nowożytny
1a język niemiecki,  język hiszpański
1b język niemiecki,  język hiszpański
1c język niemiecki DSD (6 godzin tygodniowo)
1d język niemiecki, język francuski

 

 

image002

Drugim językiem nowożytnym w klasie 1 c jest język niemiecki.

1. Jakie możliwości daje DSD?

 • Dyplom DSD jest „świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech”,
 • dyplom ten umożliwia studentom polskich uczelni wyjazd na stypendium do krajów niemieckojęzycznych,
 • osoby posiadające dyplom DSD zwiększają swoje szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale przede wszystkim na europejskim rynku pracy,
 • pozytywny wynik egzaminu i polska matura dająca uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych.

2.Jakie koszty ponoszą uczniowie przystępujący do egzaminu DSD?

 • Egzamin DSD jest całkowicie bezpłatny,
 • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniami oraz przystąpieniem do egzaminu DSD.

3.Dlaczego warto wybrać grupę z programem DSD w naszym liceum?

 • Uczniowie mają zwiększoną do 6 godzin tygodniowo naukę języka niemieckiego,
 • nauka odbywa się w świetnie wyposażonej pracowni (laptop, rzutnik, kino domowe, biblioteka ze słownikami, podręcznikami, grami językowymi i filmami) dzięki wsparciu rządu federalnego Niemiec,
 • zajęcia z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycieli (od 15 lat pracujących w programie DSD),
 • uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych,
 • udział w międzynarodowych projektach oraz spotkaniach organizowanych w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie,
 • uczniowie mogą korzystać ze stypendiów wakacyjnych w Niemczech oraz programów wakacyjnych organizowanych dla uczniów szkół DSD z całej Europy przez instytucje niemieckie.
 • Zajęcia z Native Speakerem przygotowujące do egzaminu DSD I i DSD II