:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Dla uczniów dotychczasowego gimnazjum

Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…
Dokładne terminy w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia.

Szczegółowy harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w 2019 r.

System rekrutacji elektronicznej e-omikron
 

 

 

Dla uczniów szkół podstawowych

Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…

Dokładne terminy w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia.

Szczegółowy harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w 2019 r.

System rekrutacji elektronicznej e-omikron