:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

 • Bardzo dobre położenie w centrum Krakowa z dobrym dojazdem
 • Przepiękne usytuowanie w sąsiedztwie Wawelu
 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna
 • Szkoły różnych typów istniejące w tym budynku od 1878 roku – Szkoła Podstawowa nr 9, w latach 1999 – 2019 Gimnazjum nr 1 i obecnie XLIV Liceum Ogólnokształcące
 • Długoletnia tradycja bardzo dobrych wyników nauczania w szkole, w tym z języków obcych m.in. DSD
 • Interesująca oferta edukacyjna – szkoła przygotowała klasy patronackie we współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami nauki i kultury:
  – Instytut Matematyki UJ
  – Collegium Medicum UJ
  – Wydział Chemii UJ
  – Ogród Botaniczny UJ
  – Wydział Mechaniczny PK
  – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  – Instytut Pamięci Narodowej
  – Filologia Germańska UJ
  – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
  – Uniwersytet Rolniczy
  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  – Państwowa Inspekcja Pracy
  – Wydział Energii i Paliw AGH
  – Bank PKO SA
 • Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych
 • Współpraca międzynarodowa oraz wymiany młodzieży ze szkołami:
  – język angielski – Sztokholm
  – język niemiecki – Frankfurt n/M
  – język francuski – Paryż, Relais de la Memoire – Sztafeta Pamięci
 • Od 2000 roku realizowany jest program kresowy służący poznawaniu historii, kultury, dziedzictwa narodowego i przyrody Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
 • Wycieczki programowe:
  – Szlak Piastowski – Wielkopolska
  – Warszawa – m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną, stale współpracuje z Klubem Sportowym Nadwiślan wykorzystując ich bazę sportową
 • Nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną:
  – Caritas
  – Pomoc Polakom na Wschodzie
  – Szlachetna Paczka