:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • Bardzo dobre położenie w centrum Krakowa z dobrym dojazdem
  • Przepiękne usytuowanie w sąsiedztwie Wawelu
  • Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
  • Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna
  • Szkoły różnych typów istniejące w tym budynku od 1878 roku – Szkoła Podstawowa nr 9, w latach 1999 – 2019 Gimnazjum nr 1 i obecnie XLIV Liceum Ogólnokształcące
  • Długoletnia tradycja bardzo dobrych wyników nauczania w szkole, w tym z języków obcych m.in. DSD
  • Interesująca oferta edukacyjna – szkoła przygotowała klasy patronackie we współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami nauki i kultury:
    – Instytut Matematyki UJ
    – Collegium Medicum UJ
    – Wydział Chemii UJ
    – Ogród Botaniczny UJ
    – Wydział Mechaniczny PK
    – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
    – Instytut Pamięci Narodowej
    – Filologia Germańska UJ
    – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
    – Uniwersytet Rolniczy
    – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    – Państwowa Inspekcja Pracy
    – Wydział Energii i Paliw AGH
    – Bank PKO SA
  • Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych
  • Współpraca międzynarodowa oraz wymiany młodzieży ze szkołami:
    – język angielski – Sztokholm
    – język niemiecki – Frankfurt n/M
    – język francuski – Paryż, Relais de la Memoire – Sztafeta Pamięci
  • Od 2000 roku realizowany jest program kresowy służący poznawaniu historii, kultury, dziedzictwa narodowego i przyrody Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
  • Wycieczki programowe:
    – Szlak Piastowski – Wielkopolska
    – Warszawa – m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną, stale współpracuje z Klubem Sportowym Nadwiślan wykorzystując ich bazę sportową
  • Nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną:
    – Caritas
    – Pomoc Polakom na Wschodzie
    – Szlachetna Paczka