:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Program DSD II w XLIV LO w Krakowie

image002

 

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej

 • Jeżeli uczyłeś się języka niemieckiego w szkole podstawowej (w grupie DSD lub poza nią) a Twoje umiejętności oceniasz jako dobre,
 • jeżeli nie uczyłeś się języka niemieckiego, ale chciałbyś rozpocząć przygodę z tym językiem obcym na poważnie,
 • jeżeli wiążesz swoją przyszłość z pracą lub życiem w krajach niemieckojęzycznych,
 • jeżeli planujesz studia w krajach niemieckojęzycznych,
 • jeżeli widzisz siebie na stanowiskach pracy w międzynarodowych instytucjach lub firmach/korporacjach w Polsce,
 • jeżeli Twoje plany związane ze studiami w Polsce na takich kierunkach jak: filologia germańska i szwedzka, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, politologia czy turystyka.

Wybierz ofertę edukacyjną naszego liceum. Nauka w zwiększonym wymiarze godzin (6 lekcji tygodniowo) pozwoli Ci posiąść znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 (DSD I) lub B2/C1 (DSD II) pozwalającym na realizację Twoich marzeń i celów życiowych.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną poniżej ofertą:

W tym roku rozszerzamy naszą ofertę o grupy DSD I; dla osób początkujących, które nie uczyły się jęz. niemieckiego lub mają wiedzę tylko na poziomie podstawowym, ale chciałyby zdawać egzamin na poziomie A2/B1 i otrzymać certyfikat.

W dalszym ciągu zapraszamy również do grupy DSD II osoby, które kontynuują naukę na poziomie B1 i chciałyby zdawać egzamin na poziomie B2/C1 i otrzymać certyfikat.

 

 1. Na czym polega egzamin?
 • Uczniowie przystępują na terenie swojej szkoły do egzaminu, który sprawdza 4 sprawności: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Egzamin pisemny jest przygotowywany przez ZfA w Kolonii i tam odbywa się jego sprawdzanie.

 

 1. Jakie możliwości daje DSD?
 • Dyplom DSD jest „świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech”,
 • dyplom ten umożliwia studentom polskich uczelni wyjazd na stypendium do krajów niemieckojęzycznych,
 • osoby posiadające dyplom DSD zwiększają swoje szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim ale przede wszystkim na europejskim rynku pracy,
 • pozytywny wynik egzaminu i polska matura dająca uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych.

 

 1. Jakie koszty ponoszą uczniowie przystępujący do egzaminu DSD?
 • Egzamin DSD jest całkowicie bezpłatny,
 • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniami oraz przystąpieniem do egzaminu DSD.

 

 1. Dlaczego warto wybrać grupę z programem DSD w naszym liceum?
 • Uczniowie mają zwiększoną do 6 godzin tygodniowo naukę języka niemieckiego,
 • nauka odbywa się w świetnie wyposażonej pracowni (laptop, rzutnik, kino domowe, biblioteka ze słownikami, podręcznikami, grami językowymi i filmami) dzięki wsparciu rządu federalnego Niemiec,
 • zajęcia z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycieli (od 15 lat pracujących w programie DSD),
 • uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych,
 • udział w międzynarodowych projektach oraz spotkaniach organizowanych w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie,
 • uczniowie mogą korzystać ze stypendiów wakacyjnych w Niemczech oraz programów wakacyjnych organizowanych dla uczniów szkół DSD z całej Europy przez instytucje niemieckie.

 

 1. Jak można dostać się do grupy DSD?

Chęć udziału w zajęciach w międzyoddziałowej grupie DSD mogą zgłosić uczniowie wszystkich klas, niezależnie od profilu.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

image003 image004