:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

          XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie w roku szkolnym 2024/2025 planuje utworzenie 4. oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

          Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów oraz liczebności uczniów w poszczególnych klasach ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do oddziałów klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

Wszelkie pytania i dokumenty proszę kierować na adres: rekrutacja@lo44.krakow.pl

KLASA I A
(matematyka-informatyka-język angielski)

Oddział pod patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- informatyka*
- język angielski

Nauczanie języków obcych:
I język nowożytny: j. angielski
II język nowożytny: j. niemiecki, j. hiszpański


wybrane zajęcia prowadzone będą
* na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

- język polski
- matematyka
- informatyka
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi i informatyką.

KLASA I B
(matematyka-biologia-chemia)

Oddział pod patronatem Wydziału Chemii i Ogrodu Botanicznego UJ
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- chemia*
- biologia**
- matematyka

Nauczanie języków obcych:
I język nowożytny: j. angielski
II język nowożytny: j. niemiecki, j. hiszpański


* wybrane zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ, na Wydziale Energii i Paliw AGH
** wybrane zajęcia w PAN, w Ogrodzie Botanicznym UJ i Collegium Medicum UJ, w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach medycznych oraz związanych z naukami przyrodniczymi.

KLASA I C
(prawniczo-lingwistyczna)

Oddział pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej oraz Instytutu Prawa UP
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- wiedza o społeczeństwie*
- język angielski
- język niemiecki

Nauczanie języków obcych:
I język nowożytny: j. angielski
II język nowożytny: j. niemiecki DSD**


* dodatkowe zajęcia prowadzone na Wydziale Prawa UP
** zajęcia z Native Speakerem przygotowujące do egzaminu DSD I i DSD II
- język polski
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów neofilologicznych, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie kulturą i mediami, kulturoznawstwo, europeistyka, turystyka i rekreacja.

KLASA I D
(matematyka-informatyka-ekonomia)

Oddział pod patronatem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- informatyka*
- ekonomia**

Nauczanie języków obcych:
I język nowożytny: j. angielski
II język nowożytny: - j. niemiecki, j. francuski


* dodatkowe zajęcia na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
** współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Uniwersytetem Ekonomicznym, Bankiem Pekao S.A.
- język polski
- matematyka
- język angielski
- geografia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach matematycznych, ekonomicznych, zarządzanie i marketing, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia.