:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

          XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021 planuje utworzenie następujących oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

          Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów oraz liczebności uczniów w poszczególnych klasach ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do oddziałów klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

Wszelkie pytania i dokumenty proszę kierować na adres: rekrutacja@lo44.krakow.pl

KLASA I A
(matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka*
- informatyka**

Zwiększona ilość godzin (!):
- matematyki, języka polskiego, fizyki

Zajęcia dodatkowe:
- fizyka stosowana

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński
- filozofia
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański.


(!) realizacja zajęć uzależniona od pozyskania środków finansowych
* dodatkowe zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym PK
** na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi i informatyką.

KLASA I B
(biologiczno-chemiczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Chemii i Ogrodu Botanicznego UJ oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- chemia*
- biologia**
- matematyka

Zwiększona ilość godzin (!):
- matematyki, języka polskiego, chemii, biologii.

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński,
- filozofia,
- historia sztuki
- podstawy ratownictwa medycznego.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego,
- język niemiecki DSD II.

Drugi język obcy:
- język niemiecki,język angielski, język francuski, język hiszpański.


(!) realizacja zajęć uzależniona od pozyskania środków finansowych
* dodatkowe zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ, Wydziale Energii i Paliw AGH

** dodatkowe zajęcia w PAN, w Ogrodzie Botanicznym UJ i Collegium Medicum UJ, w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach medycznych oraz związanych z naukami przyrodniczymi.

KLASA I C
(prawniczo-dziennikarsko-lingwistyczna)

Oddział pod patronatem Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- język polski*,
- wiedza o społeczeństwie,
- język angielski lub język niemiecki.

Zwiększona ilość godzin (!):
- język polski, matematyka.

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński,
- filozofia,
- historia sztuki,
- podstawy ratownictwa medycznego.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język angielski lub język niemiecki jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego.

Drugi język obcy:
Język niemiecki, język angielski, język francuski, język hiszpański.


(!) realizacja zajęć uzależniona od pozyskania środków finansowych
* Dodatkowe zajęcia z dziennikarzami i wydawcami

- język polski
- matematyka
- historia
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, prawo i administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomiczno-społeczne.

KLASA I D
(matematyczno-informatyczno-ekonomiczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- informatyka*
- ekonomia**

Zwiększona ilość godzin (!):
- język polski, matematyka, geografia.

Zajęcia dodatkowe (grupy międzyoddziałowe):
- język łaciński,
- filozofia,
- historia sztuki,
- podstawy ratownictwa medycznego.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego,
- język niemiecki DSD II.


Drugi język obcy:
- język niemiecki,język angielski, język francuski, język hiszpański.


(!) realizacja zajęć uzależniona od pozyskania środków finansowych
* na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

** współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Uniwersytetem Ekonomicznym, Bankiem Pekao S.A.
- język polski
- matematyka
- fizyka
- geografia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach matematycznych, ekonomicznych, zarządzanie i marketing, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia.