:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

          XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022 planuje utworzenie 5. oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

          Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów oraz liczebności uczniów w poszczególnych klasach ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do oddziałów klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

Wszelkie pytania i dokumenty proszę kierować na adres: rekrutacja@lo44.krakow.pl

KLASA I A
(matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka*
- informatyka**

Zajęcia dodatkowe:
- fizyka stosowana
- matematyka stosowana
- teoria muzyki

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- j. angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański


* dodatkowe zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym PK
** dodatkowe zajęcia na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi i informatyką.

KLASA I B
(biologiczno-chemiczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Chemii i Ogrodu Botanicznego UJ
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- chemia*
- biologia**
- matematyka

Zajęcia dodatkowe:
- chemia AGH
- matematyka stosowana
- teoria muzyki

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II

Drugi język obcy:
- język niemiecki, język angielski, język francuski, język hiszpański


* dodatkowe zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ, Wydziale Energii i Paliw AGH
** dodatkowe zajęcia w PAN, w Ogrodzie Botanicznym UJ i Collegium Medicum UJ, w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach medycznych oraz związanych z naukami przyrodniczymi.

KLASA I C
(prawniczo-lingwistyczna)

Oddział pod patronatem Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Krakowa oraz Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- język polski*
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski lub język niemiecki

Zajęcia dodatkowe:
- politologia
- matematyka stosowana
- teoria muzyki

Nauczanie języków obcych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II - 6 godzin tygodniowo

Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
Język niemiecki, język angielski, język francuski, język hiszpański


* dodatkowe zajęcia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
* dodatkowe zajęcia z dziennikarzami i wydawcami
- język polski
- matematyka
- historia
- język angielski
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, prawo i administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomiczno-społeczne.

KLASA I D
(matematyczno-informatyczno-ekonomiczna)

Oddział pod patronatem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- informatyka*
- ekonomia**

Zajęcia dodatkowe:
- geografia regionów
- teoria muzyki

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II


Drugi język obcy:
- język niemiecki, język angielski, język francuski, język hiszpański


* dodatkowe zajęcia na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
** współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Uniwersytetem Ekonomicznym, Bankiem Pekao S.A.
- język polski
- matematyka
- język angielski
- geografia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach matematycznych, ekonomicznych, zarządzanie i marketing, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia.

KLASA I E
(turystyczno-lingwistyczna)

Oddział pod patronatem Ogrodu Botanicznego UJ, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Wychowania Fizycznego
Program klasyPrzedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- biologia*
- język angielski

Zajęcia dodatkowe:
- geografia regionów
- matematyka stosowana
- teoria muzyki
- wychowanie fizyczne**

Nauczanie języków obcych:
- język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego
- język niemiecki DSD II - 6 godzin tygodniowo


Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych:
- język niemiecki, język angielski, język francuski, język hiszpański


* dodatkowe zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UJ, Collegium Medicum UJ, w instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ
** zajęcia sportowe na Akademii Wychowania Fizycznego
- język polski
- matematyka
- biologia
- geografia
Klasa przygotowująca uczniów szczególnie do studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, zarządzanie w turystyce i sporcie, turystyka i zarządzanie dziedzictwem, geografia, organizacja imprez turystycznych.
W IV. klasie możliwość uzyskania instruktora rekreacji, narciarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej, patentu żeglarskiego.