:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Aktualności

Informacja

Zakwalifikowani

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1D

Klasa 1E

W celu potwierdzenia chęci podjęcia nauki w XLIV LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia prosimy o dostarczenie:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie
 • Kserokopii skróconego aktu urodzenia
 • Karty zdrowia ze szkoły podstawowej

Dokładne terminy przyjmowania dokumentów:

 • 23 lipca – 10.00 – 14.00
 • 26 lipca – 29 lipca – 10.00-12.00
 • 30 lipca – 10.00 – 15.00
Informacja

30.06 zostało podpisane porozumienie o współpracy między XLIV LO, a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Stronę uczelni reprezentowali dr hab. Bartosz Handke i dr hab. inż. Aneta Zima, profesorowie AGH.

Informacja

Po odbiór świadectw  maturalnych zapraszamy do sekretariatu szkoły w dniach od 5. do 8. lipca 2021 r. według następującego harmonogramu:

 • godz. 09.00 – 10.00       klasa III a
 • godz. 10.00 – 11.00       klasa III b
 • godz. 11.00 – 12.00       klasa III c
 • godz. 12.00 – 13.00       klasa III d
 • godz. 13.00 – 14.00       klasa III e

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin i  zasad obowiązujących w czasie pandemii.

 • Odbiór świadectw w innym, niż wskazany termin, może nastąpić sekretariacie szkoły po 23 sierpnia 2021 r.
 • Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości.
 • W wypadku braku możliwości odbioru osobistego, można wskazać pełnomocnika – wzór upoważnienia.

Informacja
10 VI ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Jest to edycja ogólnopolska – organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Nasze Liceum reprezentowała uczennica Anna Sobala z klasy II C. Została laureatką w kategorii: prace pisemne. 
Serdeczne gratulacje dla Ani wraz z życzeniami dalszych sukcesów.
Marek Choiński
Informacja

Dnia 2 czerwca 2021 r. klasy I B, II B, II AA, II BB miały spotkanie z emerytowanym policjantem panem Michalikiem. Zostały poruszone tematy zagrożeń dla młodzieży we współczesnym świecie. Tematyka dotyczyła głównie problemu środków odurzających, zagrożeń w internecie oraz jak się ich ustrzec. Pan policjant był bardzo autentyczny w tym co mówił, gdyż w swej praktyce zawodowej wielokrotnie spotykał się z ofiarami współczesnych zagrożeń. Była to bardzo ciekawa lekcja życia.

Informacja

26 maja klasa II B w ramach Patronatu z  miała przyjemność wysłuchać wykładu prof. Anety Magdziarz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie, pt. Jak powstaje paliwo z odpadów? Pani Profesor przedstawiła możliwości współpracy z przemysłem.  Jesteśmy zaszczyceni, że w Zespole jest absolwent naszej szkoły, który jest na studiach doktoranckich. Pan dr inż. Grzegorz Michta przedstawił również ofertę kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Informacja

19 maja 2021 roku klasa I B i klasa II AA w ramach Patronatu miała przyjemność wysłuchać zdalnego wykładu wygłoszonego przez panią dr inż. Monikę Kuźnia z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie, pt. Ekologiczne aspekty życia człowieka. Pani dr poruszyła zagadnienia dotyczące roli człowieka jako producenta, a jednocześnie odbiorcy zanieczyszczeń. Wykład dotyczył bardzo aktualnego problemu, zwłaszcza dla dużych miast, jakim jest zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i jego toksycznym wpływie na ludzki organizm. Uczniowie dowiedzieli się również jak wszechobecny jest mikroplastik i czym jest ślad węglowy. Pracownicy AGH pracują nad rozwiązaniami problemu zanieczyszczeń. Na koniec pan dr inż. Grzegorz Michta przedstawił ofertę kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Wykład był bardzo ciekawy i stanowił inspirującą wskazówkę w planowaniu przyszłości na studiach.

Strony:1234567...25