:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

  1. Informacje MEN dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
  2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej OMIKRON. W bieżącym roku szkolnym uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej samodzielnie zakładają konto na platformie, uzyskują hasło dostępu i wypełniają wniosek.
  3. Składanie/potwierdzanie wniosków o przyjęcie do XLIV LO i dokumentów uzupełniających może odbywać się:
    • drogą elektroniczną – na adres e-mail: rekrutacja@lo44.krakow.pl (wniosek należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać na podany adres)
    • pocztą (dokumenty w kopercie A4, z podaniem imienia i nazwiska Kandydata oraz adresu nadawcy)
    • osobiście (dostarczenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej KR XLIVLO, wystawionej w holu szkoły, obok portierni).
  4. W ZAŁĄCZNIKU informacje dotyczące harmonogramu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej oraz poszczególnych etapów rekrutacji.

Wszelkie pytania i dokumenty prosimy kierować na adres rekrutacja@lo44.krakow.pl