:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

  • 18/10/2019
Informacja

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Już po raz trzeci nasza szkoła  uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Na przełomie kilku ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost zainteresowania tym programem edukacyjnym. Łącznie w latach 2006-2018 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony człowieka w środowisku pracy, zorganizowanych w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”, wzięło udział ponad 600 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

A już w listopadzie odbędzie się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który organizowany jest w szkołach uczestniczących w realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy o BHP i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.