:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Kategoria: / Informacja

Informacja

W ostatnich dniach września odbyła się w naszej szkole III edycja KREDKOBRANIA – ogólnopolskiej akcji charytatywnej, prowadzonej przez krakowską Fundację Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie. Akcja ta miała na celu zgromadzenie przyborów szkolnych dla uczniów szkół polskich oraz placówek, w których uczą się polskie dzieci na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Koordynatorkami akcji w naszym liceum były panie Małgorzata Grzegorzewska-Hiczwa oraz Magdalena Wulczyńska, które przy wsparciu wolontariuszek Michaliny Busz i Oliwii Makówki z klasy II B zorganizowały zbiórkę kredek, farb, zeszytów, długopisów i innych materiałów plastycznych. Zebrane dary przekazane zostały Fundacji Ignatianum, skąd wkrótce trafią do potrzebujących uczniów na terenach Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Darczyńcom dziękujemy!

Informacja

W dniu 15 września br. w południe w Sanktuarium Św. Szymona z Lipnicy (kościół rektoralny Ojców Franciszkanów – Bernardynów) była sprawowana uroczysta msza św., która zainaugurowała nowy rok szkolny i katechetyczny w naszym Liceum. Podczas Eucharystii powierzaliśmy Duchowi Świętemu całą naszą społeczność szkolną prosząc o potrzebne łaski i Jego dary na czas nauki i pracy.

Informacja

Drodzy Uczniowie!

Wybory do Samorządu Szkolnego w tym roku, podobnie jak i w zeszłym, są wyborami opartymi na rywalizacji komitetów. Każdy uczeń klasy drugiej i trzeciej (w roku przyszłym również klasy czwartej) może założyć komitet i wystartować w wyborach, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia kandydatury komitetu do opiekuna Samorządu Szkolnego – katechety Sławomira Wody do dnia 14 września br. Komitety muszą składać się z przynajmniej czterech, a maksymalnie ośmiu uczniów naszego Liceum. Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Krzysztof Olszewski i Tomasz Gierlak.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacja
Wszystkim tworzącym naszą społeczność szkolną w nowym roku szkolnym i katechetycznym 2020/2021 życzymy dużo zdrowia, samych sukcesów, wszelkiej pomyślności i obfitych Darów Ducha Świętego.

Informacja

Gratulujemy wysokich wyników z egzaminów. Mamy nadzieję, że pozwolą Wam one dostać się na wymarzone studia i realizować własne pasje. Życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w spełnianiu swoich postanowień!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne XLIV LO

Informacja

30 VI b.r. odbył się finał konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyli w nim nasi dwaj absolwenci, uzyskując bardzo dobre wyniki. Na 130 finalistów z całego kraju zajęli miejsca w ścisłej czołówce (pierwsza piątka). W ten sposób zyskali indeksy na wymarzone przez siebie kierunki:

  • Dawid Zięba, absolwent klasy III C: prawo
  • Michał Kąpielewski, absolwent klasy III C, a wcześniej Gimnazjum nr 1: biologia

To dla nich piękny i znaczący sukces.

Wpisuje się w dokonania innych finalistów i laureatów różnych olimpiad i konkursów, jakie zaistniały w naszym Liceum w mijającym roku szkolnym.

Informacja

W dniu 25 czerwca br. przedstawiciele naszej społeczności XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej za rok szkolny i katechetyczny. Eucharystia odbyła się w Kościele Ojców Bernardynów- Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w Krakowie. Podczas Liturgii modliliśmy się za Dyrekcję, Profesorów, pozostałych pracowników szkoły, za naszą młodzież i najbliższych. Asystę liturgiczną stanowili ministranci – lektorzy uczęszczający do naszej szkoły, a śpiew poprowadziła nasza schola szkolna.